Październik 2005

INFORMACJA za miesiąc październik 2005 roku

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawie

Na posiedzeniach niejawnym

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

1357

134

215

132

83

1

1276

SAB

29

4

4

-

4

-

29

SO

1

15

15

nie dotyczy

15

nie dotyczy

1


informację wytworzył(a): Barbara Kalita
za treść odpowiada: Barbara Kalita
data wytworzenia: 10-11-2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: