ZARZĄDZENIE Nr 14 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 14

Prezesa

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

z dnia 12 grudnia  2017 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r.

 

§ 1

 

         Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy ustalam dzień 2 stycznia 2018r.  dniem wolnym od pracy w zamian za święto Trzech Króli przypadające w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy.

 

§ 2

         Jeżeli praca w dniu wymienionym w § 1 będzie niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań, należy w tych dniu zapewnić dyżur. Decyzję w tej sprawie podejmować będą kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w porozumieniu z Prezesem lub Wiceprezesem Sądu.

 

§ 3

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: