Druga sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego 2015

Strona archiwalna

 

       Dnia 26.06. 2015 r.

  L.dz. O/A-G-  227- 469 /15

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie działając na podstawie § 7 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe /Dz.U.Nr 114, poz.761 ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego.

Wykaz składników oraz ich ceny określa załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Sprzedaż odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 900 do 1100 w siedzibie Sądu przy ul. Kraszewskiego 4A w Rzeszowie w terminie do dnia 3 lipca  2015 roku

Osoba odpowiedzialna i upoważniona do kontaktu : Jan Możdżeń, i Paweł Lewandowski, tel. 017 860 45 41, 017 860 45 35.

Wpłaty za nabyte składniki należy dokonywać gotówką w Kasie Sądu.

PDFMajątek do sprzedaży 2015 dr.pdf
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: