Organizacja jednostki - dane teleadresowe

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy

sędzia NSA Stanisław Śliwa


Kierownik Sekretariatu: Barbara Kalita

tel (17) 8604507

tel (17) 8604508

fax (17) 8524515

e-mail: 

Prezes WSA
Prezes WSA
sędzia NSA Jerzy Solarski 
 
Sekretariat Prezesa

Sekretariat
Małgorzata Babula
tel.: 17 860 45 00
fax : 17 860 45 01
e-mail:    

Wiceprezes WSA

Wiceprezes WSA
sędzia NSA Jacek Surmacz
Dyrektor WSA

Dyrektor WSA
Mariusz Drozdowski
 

I Wydział Orzeczniczy

 

Przewodniczący Wydziału
Wiceprezes WSA sędzia NSA 
Jacek Surmacz


Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Kramarz

tel./fax (17) 8604514

e-mail:             

 

II Wydział Orzeczniczy

 

Przewodniczący Wydziału
Prezes WSA sędzia NSA Jerzy Solarski                                 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
sędzia WSA Ewa Partyka 


Kierownik Sekretariatu: Mariusz Bieszczad

tel./fax (17) 8604524

e-mail: 

Biuro Podawcze

Halina Kubas
tel (17) 8604505

Oddział Spraw Ogólnych, Osobowych i Adm.-Gosp.

Kierownik Oddziału: Jolanta Kłoda-Szeliga
tel (17) 8604500

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

Jan Możdżeń

tel (17) 8604541

Bogdan Gierulski
tel (17) 8604544

Oddział Finansowo-Budżetowy

Główny Księgowy: Ewa Rak
tel (17) 8604500


 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: