e - Wokanda

 

e - Wokanda stanowi skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Prezesa NSA nr 8 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych
(załącznik nr 75).

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/rzeszow/


Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: