Wydarzenia Grudzień 2006

 

            W dniu 13 grudnia 2006 roku w Filharmonii Lubelskiej w Lublinie odbyła się „Wielka Gala Biznesu – Gala Kryształowej Cegły” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Program Gali obejmował m.in. rozstrzygniecie konkursu „Dom 2006”.  Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Oddział w Lublinie. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Budownictwa, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki, Prezydenci Miast, Konsulowie i Przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, „Euroregionu Bug”. Do konkursu „Dom 2006” zgłoszono ponad 70 obiektów budowlanych, w tym ponad 20 inwestycji z poza wschodniej granicy UE, w 10 kategoriach tematycznych. Rozstrzygniecie konkursu dla każdej kategorii obejmowało przyznanie wyróżnienia dla dwóch inwestycji oraz przyznania nagrody w postaci statuetki „Kryształowej Cegły” za zajęcie w konkursie I i II miejsca. Każda wyróżniona i nagradzana inwestycja otrzymywała nagrodę dla inwestora, projektanta oraz wykonawcy. Kapituła konkursu w kategorii „Obiekty administracyjno – biurowe” przyznała I miejsce dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za inwestycję o nazwie „Rozbudowa, przebudowa oraz budowa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie”. Głównym założeniem rozbudowy siedziby Sądu była realizacja celów i zadań jakie zostały postawione przed sądownictwem administracyjnym w związku z jego reformą a w szczególności z utworzeniem wojewódzkich sądów administracyjnych jako sądów I instancji. Inwestycja w całości realizowana była latach 2004 – 2005 na nieruchomościach przy ul.Kraszewskiego 4 i 4A w Rzeszowie. Autorem projektu była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Biuro Projektów „Miastoprojekt” w Rzeszowie a wykonawca WARBUD S.A. Region Wschód w Lublinie.

informację wytworzył(a): Mariusz Drozdowski
za treść odpowiada: Mariusz Drozdowski
data wytworzenia: 19-12-2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: