Majątek

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie dysponuje majątkiem, w skład którego wchodzą:

- nieruchomości położone w Rzeszowie przy ulicy Kraszewskiego 4 i 4a, stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie;
- ruchomości, w tym sprzęt komputerowy i inne sprzęty niezbędne w działalności Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: