Wniosek o udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).


PDFWniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: