Marzec 2010

INFORMACJA za miesiąc Marzec 2010 roku

 

RUCH SPRAW

Rodzaj

spraw

Pozostało z

poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

Na rozprawach

Na posiedzeniach niejawnych

Ogółem

Z  tego wyrokiem

1

2

3

4

5

6

7

8

SA

653

152

182

136

46

2

623

SAB

20

2

12

2

10

0

10

SO

6

3

6

0

6

-

3

Sprawy niezałatwione

Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu

powyżej 3 do 6 miesięcy

powyżej 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 do 2 lat

powyżej 2 do 3 lat

powyżej 3 lat

 

1

2

3

4

5

6

1

SA

69

36

58

6

8

2

SAB

 5

 

 

  

Podmiot udostępniający: WIS WSA Rzeszów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: WIS WSA Reszów
Data wytworzenia: 2010-04-12

 

 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Kraszewskiego 4a

tel.: 17 86 04 500
fax.: 17 86 04 501
e-mail: